Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:34 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 25.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.5°
Sáng/Tối
30/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.9°
Sáng/Tối
26.1/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25°/35.2°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

3.16