Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:56 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa

22:00

29.4°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.53 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa

01:00

28.3°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.4 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.14 km/giờ

07:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.41 km/giờ

10:00

32.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.59 km/giờ

13:00

33.5°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.01 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
63%
1.47 km/giờ

19:00

29.6°C / 35.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
1.35 km/giờ

22:00

28.6°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa

01:00

28.2°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.67 km/giờ

04:00

26°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.96 km/giờ

07:00

27.5°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.48 km/giờ

10:00

31.5°C / 38.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
67%
2.76 km/giờ

13:00

32°C / 39.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
65%
3.31 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
3.6 km/giờ

19:00

28.7°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.79 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa

01:00

27.4°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
0.51 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.9 km/giờ

07:00

27.8°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.44 km/giờ

10:00

31.1°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.89 km/giờ

13:00

33.4°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.59 km/giờ

16:00

30.6°C / 36.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.99 km/giờ

19:00

28.9°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.01 km/giờ

22:00

27.7°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa

01:00

27.2°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
0.45 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.65 km/giờ

07:00

27.3°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.42 km/giờ

10:00

27.5°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.65 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.66 km/giờ

16:00

31.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.78 km/giờ

19:00

28°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.5 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.1 km/giờ

04:00

26.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.85 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.97 km/giờ

10:00

30.6°C / 36.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
2.79 km/giờ

13:00

31.1°C / 38.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
3.55 km/giờ

16:00

31.6°C / 38.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
3.97 km/giờ

19:00

28.9°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.98 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

26.6°/33.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0