Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.7°
Sáng/Tối
28.6/ 32.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 30°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

994 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

26.2°/33.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0