Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
20.1/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 29.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 11.1°
Sáng/Tối
17.9/ 12.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.9/
Sáng/Tối
9.9/ 9.1°
Áp suất

1029 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10.2°
Sáng/Tối
9.8/ 10.5°
Áp suất

1031 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.2/ 13.4°
Sáng/Tối
11.5/ 14.4°
Áp suất

1034 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.8/ 13.4°
Sáng/Tối
12.8/ 15.6°
Áp suất

1031 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12.7°
Sáng/Tối
12.7/ 14.5°
Áp suất

1030 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
14.8/ 14.7°
Sáng/Tối
9.9/ 19.2°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

23.2°/28.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

4.98