Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
21.7/ 21.3°
Sáng/Tối
19.2/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.7°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.1°
Sáng/Tối
19.6/ 24.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 22.1°
Sáng/Tối
19.9/ 28.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
21.1/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 19.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

19.2°/24.9°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0