Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

995 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

994 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 32.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.3°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

24.4°/32.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.69