Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.1/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.7/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.6°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0