Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 28.9°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

10:00

30.5°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.15 km/giờ

13:00

30.3°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.29 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.7 km/giờ

19:00

28.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.64 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa

01:00

27.2°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.49 km/giờ

04:00

27.3°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.7 km/giờ

07:00

26.5°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.57 km/giờ

10:00

27.6°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.06 km/giờ

13:00

28.5°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.12 km/giờ

16:00

29°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.7 km/giờ

19:00

27°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.8 km/giờ

22:00

28.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.45 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 30.4°
Sáng/Tối
26.3/ 35.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.33 km/giờ

04:00

27.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.74 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.19 km/giờ

10:00

32.5°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.95 km/giờ

13:00

35.4°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.22 km/giờ

16:00

36.2°C / 42.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
0.1 km/giờ

19:00

31.9°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.7 km/giờ

22:00

30.8°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ

01:00

29.6°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.71 km/giờ

04:00

28.1°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.76 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.82 km/giờ

10:00

31.5°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.57 km/giờ

13:00

36.7°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
3.1 km/giờ

16:00

36°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.61 km/giờ

19:00

31.3°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.78 km/giờ

22:00

30°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.6°
Sáng/Tối
27.7/ 35.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.9 km/giờ

04:00

27.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.49 km/giờ

07:00

29.7°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.43 km/giờ

10:00

33.6°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.28 km/giờ

13:00

34.4°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.17 km/giờ

16:00

35.6°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.02 km/giờ

19:00

32.4°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.76 km/giờ

22:00

30.2°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.88 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 30.9°
Sáng/Tối
28.6/ 37.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây

01:00

29.7°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.26 km/giờ

04:00

28.4°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.02 km/giờ

07:00

29.5°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.55 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa vừa 30.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

26.4°/30.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0.95