Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
18.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.1/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây

13:00

18.4°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.25 km/giờ

16:00

19.3°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.25 km/giờ

19:00

20°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.9 km/giờ

22:00

20.7°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.8°
Sáng/Tối
20.6/ 20.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây

01:00

20.9°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.03 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.06 km/giờ

07:00

19.3°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.74 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.62 km/giờ

13:00

21.4°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.23 km/giờ

16:00

21.7°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.77 km/giờ

19:00

19.7°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.4 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19.9/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây

01:00

19.1°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.57 km/giờ

04:00

19.9°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.07 km/giờ

07:00

19.3°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.27 km/giờ

10:00

20.2°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.75 km/giờ

13:00

22.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.98 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.66 km/giờ

19:00

22.7°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.09 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
20.4/ 20.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.51 km/giờ

04:00

20.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.89 km/giờ

07:00

20.6°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.21 km/giờ

10:00

20°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.68 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.29 km/giờ

16:00

20.1°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.73 km/giờ

19:00

20°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.43 km/giờ

22:00

19.8°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.3/ 24.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm

01:00

19.8°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.47 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.42 km/giờ

07:00

19.4°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.21 km/giờ

10:00

22.7°C / 21.7°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.46 km/giờ

13:00

24.8°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
45%
1.36 km/giờ

16:00

24.7°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
46%
0.54 km/giờ

19:00

22.6°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
51%
0.68 km/giờ

22:00

20.9°C / 20.6°C
Mây thưa Mây thưa
61%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.8°
Sáng/Tối
19.4/ 27.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác

01:00

19.4°C / 19.1°C
Mây thưa Mây thưa
65%
2.88 km/giờ

04:00

19.8°C / 18.1°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.18 km/giờ

07:00

19.7°C / 18.6°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.73 km/giờ

10:00

24.9°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
50%
2.49 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 18.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19°/21.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

11.2 °C

Chỉ số UV

1.28