Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
22.9/ 29.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 14.5°
Sáng/Tối
23.6/ 17.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.9/ 12.7°
Sáng/Tối
12.7/ 12.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12.1°
Sáng/Tối
11.3/ 13.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.2/ 13.4°
Sáng/Tối
11.7/ 13.6°
Áp suất

1029 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.7/ 15.7°
Sáng/Tối
13.3/ 21.6°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 23.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

23.5°/28.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0