Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

994 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
27.4/ 34.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 30.2°
Sáng/Tối
30.6/ 33.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

25.4°/35.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

5.77 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0