Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.3/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 38.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.3°/35.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0