Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:02 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
28.5/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 31.5°
Sáng/Tối
29.2/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 31.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

28.2°/35.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0