Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.2/ 21.1°
Sáng/Tối
18.2/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 24.4°
Sáng/Tối
20/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22/ 28.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.4/ 10.4°
Sáng/Tối
14.8/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

10.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.2/ 12.1°
Sáng/Tối
10.8/ 15.5°
Áp suất

1030 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.4/ 10.6°
Sáng/Tối
12.7/ 12.2°
Áp suất

1031 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.3/ 15.7°
Sáng/Tối
11.5/ 19.2°
Áp suất

1030 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
17.6/ 16.1°
Sáng/Tối
12.9/ 22°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17.5°
Sáng/Tối
14.7/ 22.9°
Áp suất

1030 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

20.8°/29.3°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

4.82