Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 22/04/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.4/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.8°/32.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.12