Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:21 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.2°
Sáng/Tối
23.5/ 35.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 39.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 37.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.1°/38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.01