Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm

10:00

28.4°C / 31.4°C
Mây thưa Mây thưa
73%
3.19 km/giờ

13:00

34.9°C / 38.5°C
Mây thưa Mây thưa
52%
3.67 km/giờ

16:00

38.3°C / 41.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
35%
4.38 km/giờ

19:00

30°C / 33.8°C
Mây thưa Mây thưa
68%
5.69 km/giờ

22:00

27.9°C / 31.5°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.64 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.87 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.53 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.55 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.14 km/giờ

13:00

33.5°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
57%
3.98 km/giờ

16:00

32.5°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
60%
5.53 km/giờ

19:00

29°C / 32.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
5.32 km/giờ

22:00

27.4°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.63 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.01 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.99 km/giờ

10:00

28°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.7 km/giờ

13:00

32.6°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.83 km/giờ

16:00

31.5°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
64%
4.23 km/giờ

19:00

29.5°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.37 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.21 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.38 km/giờ

04:00

24°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.91 km/giờ

07:00

24°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.63 km/giờ

10:00

24.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.69 km/giờ

13:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.46 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.69 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.63 km/giờ

22:00

24.9°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.3°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.44 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.34 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.16 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.44 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.17 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.03 km/giờ

22:00

25.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
23.9/ 35.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác

01:00

24.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.06 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.48 km/giờ

07:00

25.8°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.04 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.4°/38.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

1.03