Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:08 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 30.4°
Sáng/Tối
28/ 35.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 34.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29.3/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 30.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Thấp/Cao

27.1°/38.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0