Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
21.8/ 21.5°
Sáng/Tối
19.1/ 23.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.5°
Sáng/Tối
20.1/ 20.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.6°
Sáng/Tối
19.9/ 24.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.3/ 22.1°
Sáng/Tối
20/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
21.2/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.4/ 20.2°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.4°
Sáng/Tối
18.5/ 21.6°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.7/ 10.1°
Sáng/Tối
14.1/ 12.1°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 9.3°
Sáng/Tối
9.2/ 10.4°
Áp suất

1028 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.9/ 11.5°
Sáng/Tối
8.7/ 11.3°
Áp suất

1032 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

0