Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
24.5/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 35.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.3°/35.1°

Độ ẩm

55%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

7.76