Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 35.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 35.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 37.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 23°
Sáng/Tối
23/ 37.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23°
Sáng/Tối
22/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 33.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Thấp/Cao

22.9°/38.7°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

9.41