Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32/ 17°
Sáng/Tối
15.6/ 23.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 17.4°
Sáng/Tối
15.6/ 23.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 18.2°
Sáng/Tối
16.4/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.4/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 19.8°
Sáng/Tối
19.8/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.6/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 20.5°
Sáng/Tối
21/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 18.7°
Sáng/Tối
20.1/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 20.9°
Sáng/Tối
17.5/ 33.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 15.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Thấp/Cao

14.9°/33.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0