Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.7/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.3/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 22.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.1/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 21.4°
Sáng/Tối
21.4/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

21°/24.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

5.25