Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Thấp/Cao

20°/37°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0