Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Thấp/Cao

19°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0