Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Pleiku
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.18