Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.9°
Sáng/Tối
21.3/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa cường độ nặng 21.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Thấp/Cao

21.7°/30.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0.1