Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0