Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
22.6/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 19°
Sáng/Tối
22.2/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 20.1°
Sáng/Tối
22.4/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.3°
Sáng/Tối
23.3/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 21.2°
Sáng/Tối
22.7/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.8°
Sáng/Tối
23/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.6°
Sáng/Tối
20.7/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.5°
Sáng/Tối
21.5/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
22.3/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 20.4°
Sáng/Tối
23/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.5/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Thấp/Cao

22.5°/36.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0.97