Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:24 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
22.8/ 21.4°
Sáng/Tối
20.7/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa

13:00

23.9°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.41 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.53 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.26 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa

01:00

21.9°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.68 km/giờ

04:00

21.9°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.1 km/giờ

07:00

21°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.93 km/giờ

10:00

21.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.6 km/giờ

13:00

24.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.77 km/giờ

16:00

23.8°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.67 km/giờ

19:00

21.4°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.39 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.54 km/giờ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.8°
Sáng/Tối
21.1/ 20.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa cường độ nặng

01:00

21.6°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.52 km/giờ

04:00

21.2°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.35 km/giờ

07:00

20.9°C / 21.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.97 km/giờ

10:00

20.1°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.25 km/giờ

13:00

21.4°C / 21.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.37 km/giờ

16:00

20.5°C / 21.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.27 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.24 km/giờ

22:00

20.9°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.07 km/giờ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.15 km/giờ

04:00

20.4°C / 21.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.59 km/giờ

07:00

20.7°C / 21.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.33 km/giờ

10:00

21.8°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.14 km/giờ

13:00

21.4°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.15 km/giờ

16:00

21.4°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.87 km/giờ

19:00

20.8°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.67 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
20.6/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.32 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.8 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.99 km/giờ

10:00

20.4°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.98 km/giờ

13:00

20.7°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.24 km/giờ

16:00

21.4°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.93 km/giờ

19:00

21.2°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.04 km/giờ

22:00

21.5°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 21.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa vừa

01:00

20.6°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.46 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.14 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.39 km/giờ

10:00

21.7°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.74 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

20.1°/26.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.1 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

6.54