Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0