Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:59 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ

07:00

24°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.09 km/giờ

10:00

26.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.74 km/giờ

13:00

28.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.01 km/giờ

16:00

29.4°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.74 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.38 km/giờ

22:00

23°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa vừa

01:00

22°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.84 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.7 km/giờ

10:00

27.9°C / 29.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.41 km/giờ

13:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.09 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.41 km/giờ

19:00

23.7°C / 23.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.94 km/giờ

22:00

22°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.1/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.66 km/giờ

07:00

23.1°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.27 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.07 km/giờ

13:00

31.4°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.85 km/giờ

16:00

27°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.78 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.35 km/giờ

22:00

22.3°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa vừa

01:00

22.8°C / 22.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.54 km/giờ

04:00

22.4°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.27 km/giờ

07:00

23.7°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.44 km/giờ

10:00

30°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.5 km/giờ

13:00

30.9°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.78 km/giờ

16:00

28.8°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.91 km/giờ

19:00

24°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.85 km/giờ

22:00

24°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.51 km/giờ

04:00

22.7°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.56 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.86 km/giờ

10:00

30°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.17 km/giờ

13:00

29.7°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.22 km/giờ

16:00

28.4°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.11 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.09 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.88 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.11 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 22.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Thấp/Cao

21.7°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0.1