Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.78 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.94 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.25 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.84 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.22 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.42 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.66 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.46 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.28 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.56 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
69%
0.81 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.28 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.73 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.04 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.49 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.45 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.49 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.16 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.47 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.84 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.67 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.55 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.69 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.92 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.23 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.39 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.83 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.01 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.54 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.42