Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 23°
Sáng/Tối
23.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
22.6/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 20°
Sáng/Tối
23.1/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.7°
Sáng/Tối
24.6/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 21.8°
Sáng/Tối
23/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 21°
Sáng/Tối
21.4/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 20.6°
Sáng/Tối
22.9/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.7°
Sáng/Tối
21.3/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 21.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 21.4°
Sáng/Tối
23/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Thấp/Cao

22.6°/38.7°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

3.15