Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.54 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.73