Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
17/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0