Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.8/ 21.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.4/ 21.1°
Sáng/Tối
21.3/ 21.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 21.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21.8°
Sáng/Tối
21/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.3/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.5°
Sáng/Tối
21.2/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.1°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.7/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.5/ 20.6°
Sáng/Tối
21/ 20.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Thấp/Cao

22°/27.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0