Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Mang Yang
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0