Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Thấp/Cao

19°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0