Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
23.9/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 26.9°
Sáng/Tối
23.9/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 21.1°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.6/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 35.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.5/ 34.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
21/ 35.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 22.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Thấp/Cao

22.9°/38.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0