Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 22.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21.8/ 22.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 21.7°
Sáng/Tối
20/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 21.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 21.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.5°
Sáng/Tối
21.6/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Thấp/Cao

21.3°/27.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

11.7