Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 21°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0