Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0