Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 20°
Sáng/Tối
20.2/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.3/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.7/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.2/ 31.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 32.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 23.9°
Sáng/Tối
20.6/ 37°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 26.3°
Sáng/Tối
21.6/ 38.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 39.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22.8°
Sáng/Tối
25.8/ 37.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21/ 32.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 32.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.9/ 30.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 22.4°
Sáng/Tối
21.4/ 33.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 21.9°
Sáng/Tối
20/ 29.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Thấp/Cao

20.9°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0.69