Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:54 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

24.6°/29.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0