Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
21/ 37°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Thấp/Cao

20°/39°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.95