Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.9°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 24.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Thấp/Cao

24.9°/40.6°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0.92