Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.54 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.65 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.44 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.97 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.82 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.3 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.12 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.12 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.98 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.59 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.8 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.67 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.83 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.63 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.63 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.29 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.22 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.96 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.28 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.22 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.87 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.32 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.76 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.13 km/giờ
Thị xã Ayun Pa
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.17