Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.28 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.78 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.98 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.46 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.1 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.12 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.8 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.96 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.38 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.63 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.17 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.42 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.16 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.65 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.88 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.76 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.61 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.57 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.46 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.74 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.75 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.62 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.43 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.34 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.77 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.66 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.53 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.39 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.04 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.27 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.83 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.07 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0