Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
39.5/ 27.5°
Sáng/Tối
24.9/ 37.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Nhiều mây

13:00

38.4°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
32%
0.69 km/giờ

16:00

39°C / 40.9°C
Mây cụm Mây cụm
29%
1.44 km/giờ

19:00

31.1°C / 33.9°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.71 km/giờ

22:00

29°C / 30.8°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
38.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
77%
1.33 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
0.89 km/giờ

07:00

28°C / 30.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
70%
0.63 km/giờ

10:00

36.5°C / 39.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
39%
1.44 km/giờ

13:00

41.8°C / 43.2°C
Mây thưa Mây thưa
28%
0.99 km/giờ

16:00

35°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
41%
2.82 km/giờ

19:00

30.3°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.05 km/giờ

22:00

27.1°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
39.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 35.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
0.32 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
0.6 km/giờ

07:00

29.4°C / 31.1°C
Mây thưa Mây thưa
64%
0.95 km/giờ

10:00

37.5°C / 40.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
37%
2.07 km/giờ

13:00

43°C / 45°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
25%
1.93 km/giờ

16:00

39.7°C / 40.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
28%
2.38 km/giờ

19:00

32.4°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.08 km/giờ

22:00

28.5°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ

01:00

27.3°C / 29.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.48 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.69 km/giờ

07:00

28.2°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.78 km/giờ

10:00

36.6°C / 40.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
39%
2.03 km/giờ

13:00

41.8°C / 44.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
27%
2.32 km/giờ

16:00

35.8°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
45%
2.57 km/giờ

19:00

28.4°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.54 km/giờ

22:00

27.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.39 km/giờ

04:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.85 km/giờ

07:00

28°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.86 km/giờ

10:00

35.9°C / 39.3°C
Mây cụm Mây cụm
42%
1.97 km/giờ

13:00

40.8°C / 44.5°C
Mây cụm Mây cụm
30%
2.5 km/giờ

16:00

35.7°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
45%
2.96 km/giờ

19:00

28.1°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.35 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.38 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.96 km/giờ

07:00

27.6°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.83 km/giờ

10:00

34.6°C / 38.8°C
Mây cụm Mây cụm
50%
2.88 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 39°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Thấp/Cao

24°/41.6°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

11.54