Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:48 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Thị xã Ayun Pa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0