Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
33/ 19.5°
Sáng/Tối
18.7/ 30.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 20.5°
Sáng/Tối
18.7/ 30.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 32.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 23°
Sáng/Tối
19.8/ 34.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 22.6°
Sáng/Tối
20.7/ 34.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 20.9°
Sáng/Tối
21.2/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 21°
Sáng/Tối
18.2/ 32.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 22.3°
Sáng/Tối
20.7/ 33.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 25.3°
Sáng/Tối
20.5/ 38.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Thấp/Cao

18.9°/34.6°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

10.97