Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0