Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

24.5°/29.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

10.44