Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 27/01/2023
Thấp/Cao
23/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0