Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:47 | 04/12/2023
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.7/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.3/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.7°/33.1°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

6.06