Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.98 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.63