Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Đồng Tháp
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.54