Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Đồng Tháp
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết