Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:34 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 28.7°
Sáng/Tối
25.6/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.1°
Sáng/Tối
26.8/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.5°
Sáng/Tối
26.5/ 37.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 39.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29.9°
Sáng/Tối
26.8/ 40.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 37.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27.2/ 38.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.9°
Sáng/Tối
27.7/ 35.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Thấp/Cao

26.8°/40.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0