Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0