Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:07 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đồng Tháp
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.61