Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:30 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 34.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Thấp/Cao

27.1°/37.6°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.14