Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0