Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Đồng Tháp
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0