Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Ít mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Ít mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mây rải rác
Đồng Tháp
Đã cập nhật 25 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:54
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.3