Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.15