Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.2°
Sáng/Tối
30.3/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 31.1°
Sáng/Tối
30/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.4°
Sáng/Tối
30.4/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.8°
Sáng/Tối
30.6/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 30.9°
Sáng/Tối
30.9/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.8°
Sáng/Tối
30.3/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 29.4°
Sáng/Tối
30.4/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
29.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
29.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Thấp/Cao

26.8°/40°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0