Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:20 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.3/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.6/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25.6°/36.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

4.96