Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:46 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

24.9°/31.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0