Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:42 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30.5°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Thấp/Cao

27.1°/37.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0