Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

24.6°/33.6°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

4.93