Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:11 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

25.3°/35.6°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

7.82