Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
21.1/ 31.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
21.5/ 30.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
21/ 30.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
21.4/ 31.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

24.7°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

7.67