Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.9°
Sáng/Tối
24.4/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

27.6°/36.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0