Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.6°/32.3°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

3.32