Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:12 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ

04:00

25.2°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.67 km/giờ

07:00

25.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.9 km/giờ

10:00

29.3°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.33 km/giờ

13:00

33°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.15 km/giờ

16:00

33.3°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.23 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.78 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.57 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.16 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.16 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.45 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.09 km/giờ

16:00

31.2°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.24 km/giờ

19:00

27.8°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.14 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.55 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.8 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.63 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.86 km/giờ

13:00

31.5°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.56 km/giờ

16:00

30.1°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.17 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.82 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.3 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.47 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.69 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
1.11 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.84 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.39 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.59 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.23 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.93 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.95 km/giờ

10:00

29°C / 33.5°C
Mây thưa Mây thưa
68%
0.92 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.55 km/giờ

16:00

30.7°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.18 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.97 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.2 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.8°/33.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0