Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 22/05/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.7/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.9/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.3/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Thấp/Cao

25.9°/38.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0