Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:38 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24.1/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 28.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

23.5°/28.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

2.66