Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Thấp/Cao

25.3°/36.5°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.6