Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
22.5/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.3°
Sáng/Tối
22.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 23.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Thấp/Cao

22.1°/33.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0