Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

23.6°/28.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0