Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:37 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.6/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
22.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Thấp/Cao

22.4°/32.7°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.42