Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

5.72