Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:49 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Thấp/Cao

15°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0