Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0