Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 22°
Sáng/Tối
20.7/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.3°
Sáng/Tối
20.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 20.1°
Sáng/Tối
21.1/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 21.8°
Sáng/Tối
20.2/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.6°
Sáng/Tối
20.6/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.5°
Sáng/Tối
20/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
20.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 19°
Sáng/Tối
19.7/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18.3°
Sáng/Tối
18.2/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.5°
Sáng/Tối
18.1/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
19.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23.3°
Sáng/Tối
20.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 21.1°
Sáng/Tối
22.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.6°
Sáng/Tối
21.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.9°
Sáng/Tối
22.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 20.4°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.9/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.4°
Sáng/Tối
20.9/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.8°
Sáng/Tối
21.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Thấp/Cao

16.1°/36.2°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

1.18