Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
22.6/ 18.2°
Sáng/Tối
18.6/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ

07:00

18.9°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.32 km/giờ

10:00

19.5°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.41 km/giờ

13:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.82 km/giờ

16:00

27.2°C / 27.2°C
Mây cụm Mây cụm
47%
0.94 km/giờ

19:00

20.7°C / 20.4°C
Mây cụm Mây cụm
77%
0.84 km/giờ

22:00

18.5°C / 18.7°C
Mây thưa Mây thưa
86%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 19.2°
Sáng/Tối
17.4/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ

01:00

18.9°C / 18.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.52 km/giờ

04:00

17.3°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

07:00

19.4°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.29 km/giờ

10:00

27°C / 27.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
55%
0.71 km/giờ

13:00

29.8°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
1.1 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.96 km/giờ

19:00

21.5°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.4 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 19.5°
Sáng/Tối
18.6/ 22.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa

01:00

18.9°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.43 km/giờ

04:00

18.2°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ

07:00

19.4°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.16 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.74 km/giờ

13:00

27.6°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.16 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.57 km/giờ

19:00

20.2°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.71 km/giờ

22:00

19.2°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.3°
Sáng/Tối
19.9/ 19.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa

01:00

19.6°C / 19.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.27 km/giờ

04:00

19.8°C / 19.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.26 km/giờ

07:00

19.7°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

10:00

21.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.43 km/giờ

13:00

21.5°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.11 km/giờ

16:00

20.6°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

19:00

19.2°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

22:00

18.4°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.3°
Sáng/Tối
18.3/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa

01:00

18.5°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.06 km/giờ

04:00

18.6°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.07 km/giờ

07:00

18.6°C / 19.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.07 km/giờ

10:00

19°C / 19.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.43 km/giờ

13:00

19.5°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

16:00

19.2°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

19:00

20°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.16 km/giờ

22:00

18.9°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.8°
Sáng/Tối
18.5/ 20.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ

01:00

17.9°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.21 km/giờ

04:00

18.5°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.13 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

16.7°/29.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0.44