Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Nhiều mây
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:47
Thấp/Cao

8°/16°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.91