Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Thấp/Cao

15°/29°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0