Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
16/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:22
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:18
Thấp/Cao

16°/33°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0