Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

999 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

999 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:53
Mưa vừa
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

5.52