Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:10 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 20.9°
Sáng/Tối
19.2/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19.9°
Sáng/Tối
19.4/ 22.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.1/ 20°
Sáng/Tối
19.3/ 21.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 19.2°
Sáng/Tối
18.2/ 20.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 18.7°
Sáng/Tối
19.1/ 20.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.6°
Sáng/Tối
20/ 20.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 19.2°
Sáng/Tối
20.6/ 20.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 19.9°
Sáng/Tối
20.1/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20.4°
Sáng/Tối
19.9/ 20.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 19.4°
Sáng/Tối
19.1/ 20.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 19.8°
Sáng/Tối
19.2/ 19.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 18.9°
Sáng/Tối
19.5/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 20°
Sáng/Tối
19.8/ 20.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 19.4°
Sáng/Tối
19.5/ 21.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:53
Thấp/Cao

19.1°/28.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0