Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
4/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
5/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
6/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
7/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
7/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mây cụm
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Thấp/Cao

5°/19°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0