Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.86

Tin tức thời tiết