Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Huyện Tủa Chùa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.32