Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 13°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 12°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Thấp/Cao

5°/26°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0