Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.66