Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:11 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 19.1°
Sáng/Tối
18.4/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 19.6°
Sáng/Tối
18.1/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 21°
Sáng/Tối
20.5/ 20.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 20.3°
Sáng/Tối
21.8/ 20.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.1/ 20.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 20.5°
Sáng/Tối
20.4/ 21.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20.2/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20.5°
Sáng/Tối
20.6/ 21.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 18.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

18.1°/29.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

0