Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 08/02/2023
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 18:01
Thấp/Cao

11°/29°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0